نشست مشترک کتابداران جامعه تعلیمات اسلامی یزد

نشست مشترک کتابداران مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء (ع)با حضور علی اکبر رئوف مدیریت و استاد آبائی معاونت تربیتی مجموعه در دفتر مرکزی جامعه تعلیمات اسلامی یزد  برگزار گردید.