تجلیل از مربیان تربیتی و معلمین طرح تابستانی قرآن

طرح تابستانی قرآن کریم ،کتابخوانی هر ساله از سوی واحد تربیتی جامعه تعلیمات اسلامی یزد برگزار می گردد . در این طرح دانش آموزان بنا بر بودجه بندی مشخص شده با روانخوانی قرآن و کتب منتخب ایرانی امتیاز دریافت نموده و در پایان می توانند بنا بر امتیاز کسب شده با مراجعه به مرکز خرید جامعه هدایای خود را انتخاب نمایند . گفتنی است نقش مربیان و معلمین در سوق دادن دانش آموزان در این طرح قابل اهمیت است از این رو با بررسی های انجام شده از برگزیدگان همراه این طرح تقدیر بعمل آمد .