نشست در خصوص برگزاری آزمون های هماهنگ مدارس

نشست ویژه ای با حضور کاظم رئوف قائم مقام و معاونت آموزشی و فناوری جامعه تعلیمات اسلامی یزد و کادر واحد آموزش در خصوص برگزاری آزمون های هماهنگ مدارس مجموعه در مقطع مختلف تحصیلی برگزار گردید .