بازدید از مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) واحد ابرکوه

photo 2022 12 18 14 18 18

مدیریت ، معاونین آموزشی،فناوری و تربیتی جامعه تعلیمات اسلامی یزد و تنی چند از مدیران مدارس مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا ء (ع) واحد یزد و مهریز طی سفری یکروزه میهمان مدارس حضرت سیدالشهدا ء (ع) واحد ابرکوه بودند . در این بازدید علاوه بر دیدار با مسئولان مدارس ، با دانش آموزان و خانواده های ایشان نیز جلساتی مجزا برگزار گردید .