برپایی موکب دانش آموزی در دبستان پسرانه اسلامی رمضانی

به مناسبت ایام فاطمیه  موکب دانش آموزی در دبستان پسرانه اسلامی رمضانی برپا شد .