بدرقه شهید گمنام توسط طلاب حوزه علمیه خواهران حضرت سیدالشهداء (ع)

طلاب حوزه علمیه خواهران حضرت سیدالشهدا(ع) طی مراسمی شهید گمنام را بدرقه نمودند .