پخش نذری در موکب فاطمیه دبیرستان دوره دوم دخترانه واحد شهید چمران

به مناسبت ایام سوگواری حضرت زهرا (س)  موکب فاطمیه دبیرستان دوره دوم دخترانه واحد شهید چمران هر روزه در این ایام میزبان دانش آموزان مدرسه می باشد .