برگزاری نشست مدیران دبیرستان دوره دوم مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهداء(ع)

نشست مدیران دبیرستان های دوره دوم مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) با حضور معاونت آموزشی و مسئول برنامه ریزی و نظارت آموزشی مجموعه در دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت سیدالشهداء (ع) واحد شهید چمران بر گزار گردید .
در این نشست پیرامون بحث امتحانات و مسائل آموزشی بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .